Στην Thruwind μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις με το κλειδι στο χέρι για την εγκατάσταση των προϊόντων μας:

 • Πρόταση για τον χώρο εγκατάστασης
  Σας συμβουλεύουμε για την επιλογή κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση σταθμού μικρών ανεμογεννητριών
 • Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα
  Αναλαμβάνουμε μελέτη βιωσιμότητας για την εκτίμηση των παραμέτρων που επηρεάζουν τον σταθμό προκειμένου να γνωρίζετε τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις από την επένδυση
 • Αδειοδότηση
  Ετοιμάζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τεχνικές περιγραφές για το φακέλο αδειοδότησης, σχεδιάζουμε τον αιολικό σταθμό και χωροθετούμε τις ανεμογεννήτριες στην κατάλληλη τοποθεσία του χώρου
 • Χρηματοδοτική μίσθωση μέσω Τραπεζικών Ιδρυμάτων
  Υποστηρίζουμε στη χρηματοδότηση του εξοπλισμού (μέσω leasing) μέσω σύστασης σε συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα
 • Προμήθεια εξοπλισμού
  Παρέχουμε τον εξοπλισμό στον συμφωνειθέντα χώρο σας ή στο προς εγκατάσταση αιολικό πάρκο
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης
  Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του συστήματος και όλες τις απαραίτητες κατασκευαστικές και μηχανολογικές εργασίες συμπεριλαμβανομένου των εργασιών θεμελίωσης, τη συναρμολόγηση του εξοπλισμού και τη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρισμού
 • Πελατειακή υποστήριξη
  Παρέχουμε πελατειακή και τεχνική υποστήριξη καθώς και υπηρεσίες συντήρηση και επισκευής της ανεμογεννήτριας. Παρακολουθούμε εξ’ αποστάσεως το σύστημα.
Oφέλη εγκατάστασης

Oφέλη εγκατάστασης:

 • Εξοικονόμηση χρημάτων στους λογαριασμούς ρεύματος
 • Βελτιωμένη απόδοση παραγωγής ηλεκτρικής ενεργειας
 • Αυτοπαραγωγή με χρήση πράσινης ενέργειας
 • Φιλική στο περιβάλλον
 • Αποδεκτή από τις τοπικές κοινωνίες
 • Μειωμένη ανάγκη έκτασης γης σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά
 • Ενεργειακή ανεξαρτησία

Επιλογή σύνδεσης

 • Ενεργειακός συμφηφισμός: εξοικονόμηση χρημάτων από τους λογαριασμούς ρεύματος
 • Πώληση στο δίκτυο: παραγωγή για πώληση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ΔΕΗ
Επιλογή σύνδεσης
Thruwind